Allmän fullmakt för bil: hur man fråga, vad är detFullmakt för bilar