Allmänna åklagaren i Ryssland — ryska LagstiftningenDen Åklagaren i Ryssland (även justitiekanslern av Ryssland, rysk stats-systemet för den officiella åtal i domstolar kända och stats-Kontoret av den Allmänna Åklagaren i ryska Federationen.

Riksåklagaren är nominerad till kontoret genom att den sittande Presidenten och utses av majoriteten av det federala Rådet i Ryssland (överhuset i det ryska Parlamentet). Om nominering faller Ordföranden måste utse en annan kandidat inom trettio dagar (artikel tolv i den Federala Lagen om Office från den Allmänna Åklagaren i ryska Federationen).

Termen av myndigheten i Allmänna Åklagaren är fem år

Avgång av riksåklagaren före utgången av sin mandatperiod bör vara godkänd av både majoritet av det federala Rådet i Ryssland och President.

Riksåklagaren och hans kontor är oberoende av den Verkställande, Lagstiftande och Dömande grenarna av regeringen

Den Utredande Kommittén för Ryssland, som ibland beskrivs som den»ryska FBI», är den viktigaste federala utredande myndighet i Ryssland, som bildas i stället för den Utredande Kommittén för den Allmänna Åklagaren i. Kontor liknande till Allmänna Åklagaren i Ryssland har funnits i Sovjetunionen (riksåklagaren i SOVJETUNIONEN) och i det ryska Riket sedan januari, (Allmänna Åklagaren i Senaten, som -)