Arv i RysslandNär någon nära dig i Ryssland går bort, då kan du ha rätt att dra nytta av den avlidnes egendom. Enligt gällande lag måste du lämna in en Ansökan om Godkännande eller Förkastande av Arv»till den lokala notarius publicus inom en period av sex månader från tidpunkten för ingående av arv. Om du är i England, ansökan kan lämnas in personligen, per post eller via fullmakt för din räkning.

Lokala notarius publicus här innebär någon notarie vid gränserna av notarius publicus distrikt där den avlidne bodde och var officiellt registrerade. När Intyg om Arv utfärdas, måste du vidta alla lämpliga åtgärder för att registrera förändringar av avdelning i fastighetsregistret. Det är dock viktigt att veta att när sexmånadersfristen har passerade, ärver den avlidnes dödsbo kan inte vara möjligt. Om inte domstolen återinförs begreppet för arv av goda skäl eller avtal mellan av alla arvingar är uppnått. Det finns inga skatter på egendomen som gäller oberoende av uppehållstillstånd för den enskilde.

Arvsskatten avskaffades i Ryssland under

Notarie avgifter för utfärdande av Intyg om Arv.

av värdet av den ärvda egendomen

Utkast till en Fullmakt utse en pålitlig person som kommer att agera för din räkning i Ryssland för att ansöka och få ett Intyg om Rätt till Arv