Att underteckna ett Kontrakt med ryska Företagmåste följa bestämmelserna i civilrätten, för att vara giltigt