avgångsvederlag — ryska översättning — ryska Advokaterlönsamt under en tillsvidareanställning plus skadestånd för den skada som orsakats av det faktum att avtalet sägs upp i förtid

Förenta Nationerna och andra deltagande organisationer av det gemensamma systemet har Kommissionen uppskattar att cirka US dollar

sex miljoner för hela systemet.

Om anställningen upphör före den avtalade tiden har löpt ut utan att någon anmälan av orsak av arbetsgivare, å andra hand, skall arbetstagaren vara rätt

Den Mänskliga Resurser i Nätverket tog del av de omfattande data och analys av uppsägning ersättningar och uttryckte förhoppningen att resultaten av denna analys på, vid utgången av kontrakt efter tio år eller mer av kontinuerlig service i de organisationer som har infört och implementerat den nya avtalade ramar som fastställts av Internationella Civila Service-Kommissionen i sin rapport