Begränsning av resor utomlandsAlla medborgare i ryska Federationen har rätt att fritt flytta runt landet och lämna det. Men det var nyligen omständigheter som skulle kunna förhindra en sådan rörelse. Vad innebär det att begränsa resor utomlands. Enligt gällande lagstiftning, alla medborgare kan fråntas rätten att lämna landet. Denna bestämmelse är föreskriven i den federala lagen»På den ordning för avresa. Enligt denna lag, de som undgå fullgörandet av skyldigheter som ålagts dem genom att domstolen inte kommer att kunna lämna landet. Oftast talar vi om betalning av olika typer av skulder. Problemet är att det i flera fall medborgarna att lära sig att de har varit begränsad från att resa utomlands, bara hos tullen. I allmänhet kan sådana åtgärder gälla först efter den försumliga ignorerar meddelandet från den Federala Service för Registratorer. Det händer att ibland gäldenärer vet inte att de inte betala något på gång (kredit, skatter, underhåll, trafik-polisen fin, etc.). Skälen till varför de inte tog emot anmälan kan vara olika.

I princip sannolikheten att du kommer att lära dig om skuld endast i tullen, mycket liten. Lagstiftningen utgör ett ganska komplicerat förfarande av förbudet mot att behandla det som en sista utväg. Om du är en respektabel medborgare, du kommer knappast att någonsin hitta dig själv i en sådan svår situation. Begränsning av resor utomlands är inte gäller för obetalda skulder, utan endast för underlåtenhet att fullgöra skyldighet som ålagts av domstolen på sin betalning. Det är, måste du först passera den stämning som ni kommer att bjudas in. Först efter detta, den federala kronofogden tjänsten kommer att ta över verksamheten, som kan införa sanktioner. För att inte vara i en situation där tullkontoret innan du faller»järnridån»på grund av obetalda i tid flera rubel, måste du kontakta polisen i förväg. Det är bättre att göra detta, inte personligen, utan via en databas av verkställande produktion. I den kan du hitta information om alla gäldenärer. Att avgöra om en begränsning införs om du reser utomlands, kan vara följande. För det första, ange om du är en juridisk person eller en enskild, markera din region bostadsort, ange födelsedatum, efternamn, förnamn och efternamn och ange en sökning. Efter att du behöver ange captchan, och efter ett par sekunder kommer du att få all nödvändig information. Om du behandlas med, de uppgifter som kommer att visas på skärmen. Om Inget hittas genom att begära», det betyder att allt är i sin ordning, det är inga skulder. Liknande information kan även erhållas på Enad Stat Tjänst Portalen. Men på denna resurs, du måste föranmäla. Om du upptäcker att du är i skuld, är det bättre att betala allt som ska betalas, på kortast möjliga tid. Borttagning information från databaser utförs inte omedelbart efter det att en fullständig beräkning. Den information som bör anlända till border guard service, och det kan ta ungefär en vecka. Tänk på detta om avresa är planerade för de närmaste dagarna. Ta med ett kvitto för betalningen. Det kommer att bevisa att du inte är i skuld för skatter eller, till exempel, underhåll. Oftast detta dokument är ett skäl nog att gå utomlands utan hinder. Dock sannolikheten för att hamna i»svarta lista»finns fortfarande kvar. Detta kan ske i händelse av en dom i sin frånvaro (som utförs utan din medverkan). Detta är möjligt ifall du bor inte föreskriven, och domstolen kan inte hitta dig. Sannolikheten för detta är inte så hög. Men för din egna fred av sinnet inför avresan, undersöka databaser för att se till att du inte har skulder.

Planerar en resa utomlands

Skulden kommer inte bli ett hinder om man upptäcker dem i tid