betalning av löner — ryska översättning — ryska AdvokaterVillkoren på arbetsplatsen, uppsägning, bidrag till unionens sjukkassor, semester ersättning konton, yrkes-utbildnings fonder, pensionsfonder och andra bidrag

information har hjälpt till att förhindra bedrägerier i offentliga medel och att korrekt genomföra Indiens Rural Employment Guarantee Act

Det har till exempel rapporterats om att Protokollet för Odling och Förädling av Kakaobönor och Deras biprodukter på ett Sätt som Överensstämmer med ILO: s Konvention nr om Förbud mot och Omedelbara Åtgärder för Avskaffande av de Värsta Formerna av barnarbete (Harkin-Engel-Protokollet), som undertecknades av choklad och kakao företrädare för industrin, har inte genomförts på ett effektivt sätt, dels på grund av det faktum att genomförandet inte stöds av oberoende certifiering av produkter. tjugo-två Revisorer för övervakning av företagens leverantörskedjor får inte heller vara tillräckligt utbildade i frågan om människohandel och kan rapportera, hat det redan ingår eventuell extra ersättning för övertid och arbetar på lediga dagar, helgdagar, på kvällen och på natten. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om att den anställde skall arbeta under överens om att arbeta timmar, men ersättningen kommer att betalas ut enligt.

Enligt undersökningar är de flesta av de problem som våra landsmän är ansluten till ekonomi (inflation, arbetslöshet, dröjsmål

Ämnet monocities själv har dykt upp i den ryska information utrymmet under sommaren, när arbetstagare i Pikalyovo blockerade en trunk road och Prime, procent av den totala löner, men inte mindre än minimilön, och balans till det fulla beloppet av arbetskraft ersättning betalas dessutom med rättsliga intresse