DNA-analyser Arkiv — Ryssland NuGenomför den första storskaliga, genome-wide analyser av gamla mänskliga kvarlevor från Mellanöstern, ett internationellt team lett av Harvard Medical School har belyst de genetiska identiteter och populationsdynamik av världens första jordbrukare