ett genkäromålvar ett direkt samband med föremålet för stora anspråk, Domstolen tog hänsyn till de speciella aspekter i varje enskilt fall

måste komma inom Domstolens behörighet på sin egen ställning kan det inte bli hörd helt enkelt på grundval av Domstolens jurisdiktion över de viktigaste anspråk

var en»autonom juridisk handling, vars syfte är att lämna in en ny ansökan till Domstolen, som hävdar att det är knutet till huvudkäromålet. En konsekvens av att en ändring skulle kunna vara att förfarandet inte skulle upphöra även om den sökande efter att ha lämnat meddelande av skiljedom, om inte skicka in ansökan eller om ansökan har dragits tillbaka, förutsatt att, när Domstolen anser att ingenting i genomförandet av Uganda i perioden efter Maj kan anses som att det innebär en otvetydig upphävande av rätten att ta med