För att öppna ett företag i RysslandRyssland är mycket tilltalande för många utländska investerare på grund av dess fördelaktiga lagstiftning och skattesystem. Utländska företagare dra nytta av nästan samma villkor för att öppna företag i Ryssland som alla andra lokala investerare, men det bäst att kontrollera alla rättsliga krav innan du startar en verksamhet. Utländska företagare kan också starta enskild firma i Ryssland, samtidigt som utländska företag kan öppna en filial eller ett representationskontor. Aktiebolag är den mest populära typen av enhet i Ryssland på grund av införandet av krav. Ryska bolag med begränsat ansvar kan vara registrerade av minst en aktieägare och ett antal av högst femtio aktieägare. Den minsta aktiekapital för att öppna ett aktiebolag i Ryssland är rubel (cirka fyra hundra AMERIKANSKA dollar) och hälften måste betalas vid inkorporering, medan den andra hälften inom ett år.

Öppna aktiebolag kan överföra sina aktier till allmänheten, medan stängt företag får endast överlåta aktier mellan sina aktieägare. Aktiekapitalet i fråga om aktiebolag är rubel för slutna företag och för att öppna dem. Huvudstaden är uppdelad i de aktier som ska registreras med den Federala Värdepapper Kommissionen. Minst femtio av aktiekapitalet måste deponeras inom tre månader från registreringen, medan den andra hälften måste tecknas inom ett år efter införandet. Ledningen av en ryska företaget beror på vilken företagsform som väljs av investeraren. När det gäller privata aktiebolag och aktiebolag måste ha en styrelse och en verkställande organ som skall sammankalla all tid som behövs. De måste också ordna ett allmänt möte minst en gång per år.

Detta möte måste också deltog aktieägare i bolaget

När det kommer till antal styrelseledamöter i bolaget, alla typer av företag måste ha minst en ryska som är bosatta direktör, som kan vara en fysisk person eller institution. Vår advokatbyrå i Ryssland kan erbjuda nominerade tjänster för utländska investerare i behov av att utse en person med hemvist direktör. Bortsett från de olika belopp som måste deponeras som ett aktiekapital när du öppnar ett företag i Ryssland, finns det även andra krav som måste respekteras när det gäller inkomst av verksamhet. Dessa är: Våra jurister i Ryssland kan erbjuda mer information om aktiekapital krav när du öppnar ett lokalt företag. Lokala och utländska investerare som vill öppna företag i Ryssland är skyldiga att lämna följande handlingar med den lokala Handeln Registrera sig vid bildandet av ett nytt bolag: Våra ryska advokater kan hjälpa utländska investerare i utarbetandet av de handlingar som behövs för att öppna ett nytt företag i detta land. De flesta av de utländska investerare som vill öppna företag i Ryssland har frågor som rör registrering och licensiering. Våra ryska advokater har besvarat några av de vanligaste frågorna om hur man sätter upp en verksamhet här i landet: I de flesta fall finns det inget behov för en lokal partner, men det finns vissa branscher, såsom energi och telekommunikation som har vissa begränsningar när det gäller att full utländskt ägande. Ja, en ryska företaget måste ha en lokal adress som ska anges i registren i handelsregistret. Om du behöver en lokal adress, vi kan hjälpa dig med virtuellt kontor tjänster. Nej, våra kunder behöver för att resa till Ryssland för att införa förfaranden. Vi kan hjälpa dem att registrera företaget på distans genom fullmakt. Om du behöver hjälp med företagets registrering, vänligen kontakta vår advokatbyrå i Ryssland