FULLMAKT — RYSKA BYRÅRYSKA BYRÅ som erbjuder tjänster för att hjälpa processen fullmakter, som är giltiga i den ryska Federationen för ryska medborgare som är stadigvarande bosatta i USA Efter din begäran kommer vi att förbereda texten i fullmakten i ryska med hjälp av den information som tillhandahålls av dig om vilken typ och objekt rättshandlingen, och den personliga information för Huvudmannen och Agenten. Denna text kommer att vara i en särskild form som innehåller en standard engelska bekräftelse av enskilda enligt din statliga lagar.

det ursprungliga dokumentet med bevittnad underskrift(er) tillbaka till oss. Du kan också få notarization tjänster till våra kontor för gratis (på begäran). i ditt tillstånd, vilket ger en översättning till ryska, och notarizing översättarens underskrift av en tjänsteman notarie i ryska Federationen. När dokumentet är färdigt kommer vi att första mail du alla sidor och vi kommer att informera dig om den beräknade ankomsttiden.

Ryska Byrå