Internationell skatterådgivning Arkiv — ryska skatte-och tullområdet, nyheterDentons skatt experter skulle vilja påminna er om att tjugo Mars är det deadline för att lämna in anmälningar kontrolleras av utländska företag («CFC») med de ryska skattemyndigheterna.

I och med, kontrollerande personer måste förklarar vinster eller förluster som redovisats av ryska skattebetalarna i. Januari var märkt av ett uppsving i domstol aktivitet i med tanke på frågor som rör ryska bolags registrering av anmälan om deltagande i utländska enheter och meddelanden kontrolleras av utländska företag (Fs). Fyra fall anses av Moskva-Domstolen har fångat vår uppmärksamhet på en gång: Mislabeled, INFRASTRUKTUR TK, Almere och Inspektionen R fall. Dentons’ ryska Skatte-team skulle vilja påminna er om att tjugo-åtta februari är det deadline för att lämna in en särskild försäkran med de ryska skattemyndigheterna att delta i frivilligt utlämnande av kampanj (den så kallade»inkomst amnesty kampanjen»). Dessutom, ryska skattskyldig individer måste likvidera sina kontrollerade av utländska företag och icke-företagens strukturer (truster, partnerskap och andra) inte senare än en Mars för skattefria mottagandet av likvidation