Internationella Kommersiella SkiljedomstolenDen Internationella Kommersiella skiljedomstolen vid sydsvenska Industri-och Handelskammaren i ryska Federationen (ICAC på RF-CCI) är ett fristående permanent skiljenämnd institution som ligger i Moskva, Ryssland. Den ICAC är den ledande skiljeförfarande institution i Ryssland och i länder i östeuropa, som handlar om att lösa tvister av internationell karaktär.

Utbildning av ICAC och MAC Ordförande Alexey Kostin dök upp i den samling av Haag Academy of International Law Vice ordförande ICAC Prof. Ivan Zykin deltog i sessionen från Arbetsgrupp II (Tvistlösning) av UNCITRAL Ordförande ICAC och MAC CCI Ryssland har delat med sig av erfarenheter inom tvistlösning med Irländska och Brittiska kollegor