Kommersiella verkställighet i RysslandCMS har stöd för många av våra kunder på den snabbt växande och utmanande ryska ekonomin sedan

Den slog fast att ersättning ska baseras på principerna om rättvisa och proportionalitet ansvar

I synnerhet, förlust av egendom på grund av den olagliga utsläpp från beslag kan kompenseras på grund av det ungefärliga värdet av de avyttrade objekt. SCC påpekade också att en talan om skadestånd av en avrättning fordringsägare får inte avvisas enbart på den grunden att det inte finns någon domstol att ogiltigförklara de delgivning av handlingar (eller underlåtenhet att handla) som gjorde det omöjligt att upprätthålla en viss domstolsbeslut, beslut eller domstol. Domen klargör att gäldenären är befriad från att betala verkställighet avgift om de bevisa att deras oförmåga att uppfylla sådana uppgifter frivilligt på grund av force majeure. I synnerhet gäldenären kan producera bevis för att de har vidtagit särskilda åtgärder som syftar till att återbetala skulden (sådana som att överföra medel till det konto av en notarie eller domstol).

Dom tar upp många praktiska frågor som uppstår i samband med verkställighetsförfarandet

SCC: s förtydliganden i första hand syftar till att skydda rättigheterna för gäldenärer och utförande borgenärer i sina interaktioner med kronofogden, och bör förbättra den totala effektiviteten i kommersiella verkställighet i Ryssland