kommunal egendom — ryska översättning — ryska Advokateravveckling-typ kommunala enheter med valfri lokal självstyrelse organ hade inga väsentliga inslag i kommunal enhet, nämligen lokala budgetar