Lupp KopieraDenna kurs är utformad för människor som har för avsikt att utföra affärer i Ryssland

Det är därför kunskap om lagen och förmåga att använda lagliga verktyg för att uppnå mål som är viktigt för en entreprenör inte mindre än kunskap inom ekonomi, finans — och förvaltning

Kursen ger en allmän översikt över de viktigaste frågor som: ryska politiska och rättsliga system, politik för utländska investeringar, utrikeshandel, de vanligaste former av laglig vistelse i Ryssland för utländska investerare, förordning om verksamhet i Ryssland etc Coursera