Permanent Uppdrag av den ryska Federationen till Förenta NationernaVi tackar er, Herr President, för kallelse till dagens sammanträde på polisiära frågor i Fn: s fredsbevarande operationer och speciella politiska uppdrag. Vi är tacksamma för Mr Alexander Zouev, Biträdande Generalsekreterare för rättssäkerhet och Trygghet Institutioner, och polischeferna av Uppdrag i Sydsudan, Demokratiska Republiken Kongo och Haiti för deras noggranna och användbar genomgångar. Vi skulle också vilja ta detta tillfälle i akt för att uttrycka vår tack till alla polis-soldater för deras osjälviska tjänande och samvetsgrann utförandet av deras uppgifter, ibland under extremt svåra förhållanden. Vikten av att polisens arbete i Fn: s fredsbevarande idag är klart och tydligt för oss alla.

De inte bara hjälper till att upprätthålla allmän ordning och stöd för de nationella Regeringarnas ansträngningar för att skydda civilbefolkningen i de länder där de används, de spelar också en viktig stödjande roll i reformarbetet av de brottsbekämpande institutionerna och bygga upp nationell kapacitet i de mottagande Medlemsstaterna. Mer och mer ofta att de har för att ge stöd i att hantera frågor som bekämpning av organiserad brottslighet, olaglig handel med narkotika, människohandel och andra säkerhetshot. Det är ofta polisen som fungerar som en länk mellan människor av mottagande Medlemsstaterna och deras Regeringar samt mellan människor och fredsbevarande närvaro. När deras arbete är framgångsrikt att det kan stärka medborgarnas förtroende för Statliga institutioner och skapa förutsättningar för att återgå till ett normalt liv samtidigt som den skapar förutsättningar för varaktig fred och nationell försoning. Att ge sådant bistånd på uppdrag av hela det internationella samfundet, polisen, liksom alla Fn: s fredsbevarande styrkor, måste orubbligt fullfölja säkerhetsrådets mandat och upprätthålla Fn-Stadgan och de grundläggande principerna för fredsbevarande parternas medgivande, opartiskhet och att avstå från användning av våld, utom i fall av självförsvar och försvar av uppdraget. Om inrättande av en konstruktiv och förtroende bygger relationer med värdlandet och med deras nationellt fastställda prioriteringar hänsyn är oerhört viktiga komponenter i en effektiv mandat att uppfylla. Det är en förutsättning för framgång inom detta område som de principer om nationellt ansvar och respekt för nationell suveränitet respekteras. Man kan knappast tala om effektivt internationellt stöd om en Fn: s uppdrag närvaro i många år har bara ersatt insatser av Fn: s styrelse för de av den lokala polisen. Vi ska inte heller glömma att det är den lokala polisen som har det primära ansvaret för att säkerställa skydd av civila. På uppdrag av polisen komponenter placeras ut i fredsbevarande operationer måste vara exakta och realistiska samt med hänsyn land detaljerna och verkligheten på marken. Syftet med och omfattningen av deras användning måste också kunna anpassas snabbt baserat på förändringar i de mottagande Medlemsstaterna. I detta sammanhang vill vi uppmuntra ständig dialog mellan säkerhetsrådet, trupp — och polis-att bidra länder och mottagande Medlemsstater om varje aspekt av arbetet för fredsbevarande operationer, inklusive planering och mandat-design etapper. Det säger sig självt att för polisen att göra sitt jobb effektivt nödvändigt material, tekniska och mänskliga resurser ska finnas på plats. Uppdrag måste förbättra sin planering och förvaltning, öka deras effektivitet i att använda de resurser de har och undvika onödiga kostnader och dubbelarbete. När dessa processer är det viktigt att Sekretariatet noga överväga de synpunkter och rekommendationer av polisen-att bidra länder. Som en polis-som bidrar land, har ryssland fortsatt att utöka sitt bidrag till Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet och distribuera tjänstemän med relevant kompetens till uppdrag. Sedan har mer än fem hundra anställda i olika organ i ryska inrikesministeriet har blivit polisen fredsbevarande styrkor, och det är viktigt för oss att Fn-representanter har ofta noterat deras professionalism. Vi var glada att notera att efter den första Fn: s polischefer Toppmötet i, Ryssland uppfyllt det löfte som man hade gjort för att fördubbla antalet poliser fredsbevarare. Idag ryska polisen är aktiv i Södra Sudan, Demokratiska Republiken Kongo, Colombia, Kosovo, Haiti och Cypern, och tjugo procent av dem är kvinnor. Kvinnors bidrag till polisens arbete ökar också stadigt i själva Ryssland, och i och med, som utlovat, vi tränade en grupp av kvinnliga poliser att delta i polisens delar av Fn: s uppdrag. Helt och hållet, trettio-fem kvinnor från Ryssland och ett antal Afrikanska länder deltog i kursen. Det ryska inrikesministeriet Fn-certifierat träningscenter är utbildning av polisen fredsbevarande styrkor, inklusive utlänningar, på en kontinuerlig och professionell grund. Sedan år har tränat mer än, sex hundra ryska officerare och fem hundra utländsk polis fredsbevarare, inbegripet befälhavare, från mer än femtio länder.

Ryssland har en unik erfarenhet av fredsbevarare yrkesutbildning att vi är redo att dela

Vi är också redo att använda sig av experter för att delta i arbetet i specialiserade polisen grupper i Fn: s uppdrag och att överväga frågan om ryska poliser deltagande i sådana grupper»- projekt, bland annat tillsammans med andra länder, i engelskspråkiga uppdrag