Russian center of forensic medicinsk expertisRussian Center of Forensic Medicinsk Expertis ger vetenskapligt metodiskt förvaltning av produktion av kriminaltekniska medicinsk expertis i den ryska Federationen och professionell utbildning och förbättring av professionell kompetens av statens kriminaltekniska medicinska experter. Russian Center of Forensic Medicinsk Expertis är klar med moderna diagnostiska och laboratorie utrustning, inklusive komplex av utrustning för DNA-analys, komplex för dator identifiering av personer. Staten anläggning»Russian Center of Forensic Medicinsk Expertis»som grundades i enlighet med beställning av hälsovårdsdepartementet i ryska Federationen, som ett resultat av gemensamma kriminaltekniska anläggningar — Den Kriminaltekniska Undersökningar Institute, som grundades och huvudkontoret av Rättsmedicinsk Expertis. Russian Center of Forensic Medicinsk Expertis grundades för utveckling av moderna metoder av rättsmedicinsk expertis för levande personer, lik, material bevis, kriminaltekniska kemisk analys och organisation grunderna i kriminaltekniska tjänster, och även för extremt svårt kriminaltekniska experter för uppgifter av rättsliga strukturer i den ryska Federationen. Den dissertational rådets funktioner i Russian Center of Forensic Medicinsk Expertis. Den dissertational rådet beslutar att behandla avhandling om konkurrens av grad D. M.

D.

specialitet Rättsmedicin