Russian real estate lag — ryska-ryska Advokater OnlineInvesteringar i fastigheter och erbjuder en av de mest säkra och effektiva sätt att investera pengar. Som Russian real estate lag är mindre komplicerat än att antingen engelska eller tyska Lag, det gör att Ryssland är en attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar för både inhemska och utländska investerare. Den viktigaste lagstiftningen som reglerar investering i Russian real estate ingår: Det är också möjligt att äga den ärftliga rätten till innehav av mark för livet och permanent obegränsad användning av mark.

Om denna rätt redan fanns på en Mars, kommer det att fortsätta att existera. Ägande av mark samt andra patentrelaterade rättigheter som nämns ovan måste vara registrerade med staten. Dessa rättigheter över land blir effektiv först efter att de har spelats in i den Enad Stat Registret över Rättigheter till fast Egendom («Egendom Registrera»). Rätten till ägande av en byggnad eller på en tomt liksom alla belastningar över sådant ägande rätt (såsom hyra, inteckning eller servitut) bekräftade av ägandet intyg eller utdrag ur fastighetsregistret. En äganderätt eller andra skyddade rättigheter som registreras i fastighetsregistret kan bara överklagas genom domstolsbeslut.

Statlig registrering av rättigheter till fastigheter är reglerad av Staten Registrering Lag