RYSKA SKILSMÄSSAObservera att i ditt fall skilsmässa kan vara föremål för mer än en jurisdiktion, med andra ord, du kan ha ett val om att ansöka om att en rysk domstol eller någon annan domstol utanför den ryska Federationen. Det är rekommenderat att du diskuterar fördelar och nackdelar av varje med en advokat för att göra det bästa valet. Om ett mål om äktenskapsskillnad har redan utfärdats i en annan jurisdiktion, och i avvaktan på hör eller har hört, kan domstolen avvisa ansökan om skilsmässa. En annan viktig begränsning är att en ansökan om skilsmässa kan lämnas in under frus graviditet tills barnet blir ett år, om inte frun samtycker till det eller filer ansökan om skilsmässa sig själv. Enligt den ryska familjerätt, djup och varaktig söndring i äktenskapet är den enda grunden för skilsmässa.

Eg-domstolen på ansökan av en av makarna kan ge parterna en avkylningsperiod på upp till tre månader. Men, om det vid utgången av en av de parter insisterar fortfarande på att en skilsmässa, kommer domstolen att avsluta äktenskapet. En utländsk skilsmässa utförs i enlighet med de rättsliga kraven för respektive främmande stat skall erkännas i Ryssland.

Viktigare, äktenskapet upplöst utomlands får inte strida mot principerna för den ryska familjen lag