Ryssland förenklar medborgarskap förfarande för»utlänningar i krigshärjade länder’Enligt den nya lagen, medborgarskap kan beviljas till personer bosatta i länder med en»komplex politisk och ekonomisk situation där väpnade konflikter pågår Dessutom är»förenklade förfarandet för att få ryskt medborgarskap kommer också att gälla för statliga programmet deltagare som frivilligt flytta till Ryssland, som redan har fått tillstånd för tillfälligt uppehållstillstånd i Ryssland, eller uppehållstillstånd.

Dessutom bevis för en stabil inkomst måste anges som en ryska certifikat.

Men, utlänningar som har beviljats rätt att förenklad medborgarskap genom att de ryska myndigheterna kommer att kunna kringgå dessa förfaranden