Ryssland Hus Internationella AdvokaterRyssland Hus Internationella Advokater är en full service advokatbyrå, som är verksamma i storhertigdömet Luxemburg, Ryssland och förenade ARABEMIRATEN

Ryssland Hus Internationella Advokater representeras av tio delområden som ligger i viktiga finansiella centra i Ryssland, Europa, Viken, Kina och STORBRITANNIEN

Över två hundra advokater rättsligt stöd för våra kunders praktiken. Kontor i moskva i Ryssland Hus Internationella Jurister har varit öppnade, och Moskva indelning är tänkt att spela en viktig del för projekt förvaltning och juridisk samordning i hela våra kunders läge områden. Personalen vid kontoret i Moskva representeras av följande nyckelpersoner: Managing Partner och sju Ledande Partners inom Corporation, Energi, Skatte, fastighets-Kinesisk lag, lag i förenade ARABEMIRATEN och Statliga public relations lag. De nämnda anställda beroende på kundernas mål och arbete komplexitet har befogenhet att källan anges juridik, ekonomi och revision ryska och utländska kvalificerade specialister för projektens genomförande