Skyldigheter och restriktioner träder i kraft efter det att en individ är beviljades ryskt medborgarskap RC Bosatt CentrumAlla ryska medborgare fjorton år eller äldre som bor i Ryssland är skyldiga att ha en inhemsk, av pass (ett medborgarnas allmänna pass), medan de som bor utanför Ryssland måste ha en»främmande»pass (pass för internationella resor) Det är strikt förbjudet att göra några märken i ett pass som inte uppfyller de krav som ställs i lagen (sådana märken skulle göra ett pass ogiltig) Alla ryska medborgare samt utländska medborgare, är skyldiga att registrera sig på deras plats för vistelse eller bosättning i Ryssland: För att kunna korsa den ryska gränsen och resa internationellt, rysk medborgare krävs för att få ett utländskt pass (ett särskilt pass för internationella resor) som kan utfärdas för högst tio år ryska medborgarnas rätt till fri rörlighet och rätt att fritt välja den platsen att bo och hemvist i Ryssland kan vara begränsad (villkoren för dessa restriktioner måste inrättas genom lag)