Bästa Advokater för skattelagstiftningen i Ryssland — Bästa Advokater

De senaste åren har sett en utveckling av tjänster i samband med internprissättning (TP) och CFC-lagstiftningen följs i Ryssland. Den ryska skattelagstiftningen är anmärkningsvärt omfattande och ständigt föränderlig, och därför skattebetalarna behöver ofta råd och vägledning (skriftligt, muntligt, via seminarier). Antingen per timme eller fast ränta debiteras för sådana tjänster. Det är inte bara advokat skatt erfarenhet, vilka frågor som i hög grad på när man väljer en konsult, men också de erfarenheter som gjorts i särskild industri för klienten, eftersom varje bransch har sina specifika funktioner. Någon betalning arrangemang — fast eller timpris, framgång avgifter — är giltig här,