Familjerätt i Ryssland

Systemet gör det möjligt för domarna i fred regel i mindre äktenskapliga frågor, såsom mål om äktenskapsskillnad mellan makar utan barn och finansiella regleringar nedan summan av rubel. Om en skilsmässa inte kan lösas inom en tingsrätt, om det kan vidtas för att domstolar och, till sist, att Högsta Domstolen i Ryssland. I något av fallen ovan, äktenskaps upplösning kommer att ske enligt den ryska lagstiftningen. En rysk domstol kommer också att regeln i finansiella tvister som uppstår från och med skilsmässa av en utländsk medborgare om: I fråga om utländsk medborgare som bor i Ryssland och som vill få