För att få Ryssland — Carnegie Europa — Carnegie Endowment for International Peace

För att förstå hur Väst kan förbättra samarbetet med Ryssland, Carnegie Europe och European Policy Centre medsponsor en expertpanel som föreslog Väst skulle börja med att fokusera på Rysslands ekonomiska intressen. Även om de flesta böcker koncentrera sig på Rysslands politiska regimen, Trenin hävdar att landet är definitionen av mycket mer än bara»hårda politik». Viktiga sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen är att omvandla det ryska samhället, som inte»ägs»av President Vladimir Putin, trots Västerländska uppfattningar. Mycket har förändrats sedan glasnost och perestrojka-eran, och märka Ryssland som»Sovjetunionen.»är inte lämpligt, säger Trenin. Kapitalismen och äganderätten är inbäddade i ekonomi, globalisering och den Västerländska