Prover av Kontrakt

för den mandatperiod till, som representeras av, (nedan kallat ‘Entreprenören’), å ena sidan, och (fullständigt namn av de vuxna som ingår Avtalet i hans hennes eget namn eller det fullständiga namnet av den förälder (juridiskt ombud) av underårig person eller namnet på den organisation, företag, inklusive den fullständiga namn den person som agerar på uppdrag av en juridisk person, får de dokument som reglerar dess verksamhet) (nedan kallad»Entreprenören») och Entreprenören ska tillhandahålla, och Kunden skall erlägga betalning för Konsumenten genomgår utbildning enligt följande: (ska anges: — nivå, grad av utbildning, grundläggande eller kompletterande kursplaner, typer av pedagogiska tjänster, i form