Ryssland advokatsamfundet, Rikstäckande och Lokala Ryssland Bar Associations

Etablera och främja kontakter mellan jurister i Storbritannien och Östeuropa är bland målen för Föreningen