Särskilda Fall för juridiska personer — RU-CENTER

om myndigheterna i organisationens verkställande organ som har delegerats till verkställande företaget, auktoriserad person av förvaltande företag har ingen rätt att registrera domän överföring brev, om domänen är överförd till denna behörig person (per punkt. av RF civillagen). om den enda grundaren är en person som koordinerar de funktioner för tunga verkställande organ i organisationen, en kopia av resolutionen (minuter) skulle inte krävas. om organisationen representeras av en enda aktieägare som även fungerar som det enda beslutande organet för organisationen, en kopia av resolutionen (minuter) skulle inte krävas. Den skrivelse som undertecknats av en annan person än den Enhet som