Utmätningsförfarande

För verkställighet i Ryssland är ett lagstadgat förfarande för verkställighet av beslut i domstol Hur att utnyttja en fastighet som enligt en domstols beslut Mer ofta än inte kunder frågar denna fråga när gäldenären inte verkställa en domstols beslut om indrivning av skulder och kronofogden hålla lovande dig och övertyga dig om att de har skickat frågor till alla instanser. I denna situation, utmätning av gäldenärens egendom kan vara en åtgärd som kommer att uppmana gäldenären att betala skulden. Institutionen för verkställighet mot gäldenären innebär negativa effekter för gäldenären, såsom gripandet av konton, beslag och senare försäljning av de viktigaste