Online-kalkylator: Ansvar av arbetsgivaren för löneutbetalning dröjsmål i RysslandDet beräknar mängden av monetär ersättning, som arbetsgivaren måste betala den anställde för förseningen av löner eller andra ersättningar, enligt den ryska Federationen arbetsrätten.»En av följande tecken används för att avgränsa datafälten: tab, semikolon eller kommatecken’ Prov